Medlem‎ > ‎Protokoll o.dyl.‎ > ‎

Protokoll från Budohusmöte 091123

Protokoll från Budohusmöte 2009-11-23
Tid: kl. 19.00-19.25
Plats: KFUK-KFUM Budohusets klubbrum
Deltagare: Niclas Abrahamsson (karate), Victoria Wiik (naginata), Martin Agback
(iaido), Bo Dahlman (aikido), Monica Lundström (aikido)


1. Öppet hus
Datum sattes till söndag 24 januari 2010, kl. 13-15.
Denna gång ansvarar kobudoklubbarna. Samtliga klubbar utser en
ansvarig representant och skickar namn/e-postadress till iaidons Martin
Agback f.v.b. till den som kobudoklubbarna utser som toppansvarig.


2. Aikidoläger 12/12
Aikdon kommer att ha ett retrospektivt miniläger på eftermiddagen och
kvällen lördag 12/12. Kolliderar inte med övriga klubbars verksamhet,
men aikidon kommer antagligen att utnyttja klubbrummet på kvällen.


3. Byte av omklädningsrum under tiden dec-jan
För att få lite kläm på om det finns ett undanträngt behov av tillgång till
bastun hos tjejerna i klubbarna skiftar vi omklädningsrummen mellan
herrar och damer under tiden 19 december till 10 januari.
Bastun används då som vanligt, men med omvända förtecken, dvs.
killarna väntar 10-15 minuter efter avslutad träning så att de av tjejerna
som vill duscha i fred hinner med detta.
Anslås även på omklädningsrummens dörrar och meddelas till
medlemmarna av respektive klubbledning.


4. Dammsugare med bättre filtrering
Aikidostyrelsen har diskuterat inköp av dammsugare med hepa-filter. Nu
ser det ut som att Uppsala KFUK-KFUM kan gå in och täcka den
kostnaden, så tills vidare meddelas detta bara som information.


5. Möhippa 19/12
Victoria har talat med Bo om att använda aikidodojon från 12.30 och
någon timme framåt på lördag 19/12. Preliminärt OK, men Bo ska kolla så
att det inte kolliderar med någon planerad barnverksamhet. Återkommer
med svar ASAP.


6. Kobudoklubbarnas hyreskontrakt
Hyresavtalet mellan iaidon och aikidon/karaten löpte ut december 2007,
så rent formellt saknar kobudoklubbarna för närvarande hyreskontrakt. Bo
talar med Annelie Jansson på KFUK-KFUMs kansli, så ser vi till att få
ordning på detta.


7. Instruktörsutbildning under mars 2010
Aikidon kommer att stå värd för Svenska Budo & Kampsportsförbundets
grundläggande instruktörsutbildning våren 2010.

Preliminärt hålls den helgerna i vecka 9 och 12, dvs. 6-7 mars och 27-28
mars. Upplägget blir inte aikidospecifikt, utan vänder sig till alla budoarter.
Eftersom vi kommer att hålla till i Budohuset blir det ett mycket bekvämt
alternativ för alla våra klubbar som vill anmäla instruktörer till kursen,
men träningstiderna kommer å andra sidan också att påverkas.


8. Systemaläger 20-21 mars 2010
Helgen 20-21 mars i vår kommer aikidon att arrangera ett
stilöverskridande seminarium i det ryska kampsystemet systema för
aikdotränande. I Budohuset.


9. Övrigt
a) Iaidon kör sin traditionsenliga träning kl. 10-12 på
nyårsafton.
b) Naginatan kommer inom några veckor att ha ett
extrainkallat årsmöte, då Victoria pga. för stor arbetsbörda
kommer att avgå som ordförande och interimistiskt ersättas
av Kirsi.
c) Jakob Strandman hälsar och påminner vikten av att sisten
ut från Budohuset även låser det larmade tillhållarlåset. Vi
bör ge återkommande påminnelse om detta till
instruktörerna i våra respektive klubbar.


10.      Nästa möte
Måndag 18 januari kl. 19.

Comments