Medlem‎ > ‎Protokoll o.dyl.‎ > ‎

Protokoll från extrainsatt årsmöte 090830

Art: Extra årsmöte, KFUM Uppsala Kendoklubb
Plats: Budohuset, Svartbäcksgatan 86
Datum: 30 augusti 2009
Närvarande: Martin Agback, Per Ybo, Jakob Nobuoka, David Lindhe, Olof Dahlberg, Kavoos Nasoudi Shoar, Robert Ling, Anders Melander, Sarah Steimer och Jessica Fröberg.

1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat.

2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs.

3. Frågan om mötet blivit behörigt utlyst
Det konstateras att årsmötet utlysts i behörig ordning.

4. Val av ordförande och sekreterare
Anders och Robert väljs till ordförande respektive sekreterare för mötet.

5. Val av justeringsmän
Martin och Per väljs till justeringsmän.

6. Behandling av namnfrågan
Efter omröstning beslutar årsmötet, med åtta röster för och två röster mot, att klubben skall be Jumpei Matsumoto om ett japanskt tilläggsnamn.

7. Mötet avslutas
Mötet, som pågått mellan kl 17:05 och 17:30, förklaras avslutat.
Comments