Medlem‎ > ‎Protokoll o.dyl.‎ > ‎

Protokoll från tränarmöte 110109

Närvarande: Jimmy Cedervall, Per Ybo, Matz Andersson, Ellen Hoflund, Evalena Andersson, Kavoos Nasoudi-Shoar

1) Fredagar
-Aktiveras från och med den 14/1
-Rullande schema. Ett schema sätts upp i budohuset nånstans, alla som är intresserade av att hålla i pass bokar in sig där (Evalena fixar).

2) Söndagar
-Per tar hela terminen. 

3) Onsdagar
-Daniel och Matz intresserade av att hålla pass (och delar upp terminen sinsemellan?). 

4) Juniorer
-Erik och Jessica på söndagar, Martin och Stig på fredagar? Ellen erbjöd sig att hjälpa till på söndagarna i och med att Sarah emigrerar söderut. 
-Fundera på lösning inför höstterminen om tiden i danssalen försvinner. Köra i stora dojo?

5) Mellangrupp
-Nybörjartiden uppgraderas till ”mellangrupp”, fokus är på generell kyu-kendo. Jimmy huvudansvar, Jessica villig att hjälpa till. 

6) Katapass
-Vi ska återinföra ett halvtimmes katapass/vecka, frågan är om det ska ligga på fredag eller på söndag innan ordinarie pass. Tre röster för fredag, tre för söndag och en nedlagd. Fortsättning följer.
Comments