Om Uppsala Kendo‎ > ‎

Instruktörer

Vissa pass har fasta instruktörer men många gånger varierar det vem som håller i ett pass, det kan vara högst graderad eller annan dangraderad person. Nedan finns en lista på personer som håller i pass vid olika tillfällen eller som är uttalat instruktör för ett särskilt pass.

Martin Agback 4 dan
Är huvudansvarig för juniorträningen och instruktör för söndagens juniorpass. Martin håller även avancerade vuxenpass vid tillfällen. 
-Diplomerad juniortränare genom Riksidrottsförbundet
-Medlem i Hokushinkan sedan 19?
-Instruktör på Hokushinkan sedan 19?
-Juniorinstruktör sedan ??
-Deltagit vid Kodokan Seminar i London och på Malta sammanlagt 2 gånger

Henrik Johansson 4 dan
Håller avancerade vuxenpass vid tillfällen.
-Medlem i Hokushinkan sedan 19?
-Instruktör på Hokushinkan sedan 19?
-Deltagit vid Kodokan Seminar i London och på Malta sammanlagt 3 gånger

Per Ybo 4 dan
Håller avancerade vuxenpass vid tillfällen.
-Medlem i Hokushinkan sedan 2003
-Instruktör på Hokushinkan sedan 2004
-Deltagit vid Kodokan Seminar i London och på Malta sammanlagt 10 gånger
-Deltagit vid Kitamoto Kendo Summer Seminar i Japan 2007
-Arrangör för Hokushinkan Sumi Seminar sedan 2009
-Fd styrelseledamot i Svenska Kendoförbundet

Matz Andersson 4 dan
Håller avancerade vuxenpass vid tillfällen.
-Medlem i Hokushinkan sedan 2004?
-Instruktör på Hokushinkan sedan 2004?
-Deltagit vid Kodokan Seminar i London och på Malta sammanlagt 2 gånger

Jimmy Cedervall 4 dan
Är huvudansvarig för vuxnas nybörjarträning och håller även avancerade vuxenpass vid tillfällen.
-Medlem i Hokushinkan sedan 2002
-Instruktör sedan 2004??
-Med i Svenska kendolandslaget sedan 20?
-Flerfaldig medaljör vid svenska och internationella tävlingar
-Deltagit vid 3 VM och ? EM
-Styrelsemedlem de senaste 3 åren, tidigare som ordförande och för närvarande kassör.

Jessica Fröberg 2 dan
Instruktör för tisdagarnas juniorpass. Håller även vuxna nybörjarpass vid tillfällen.
-Licenserad grupptränare genom Riksidrottsförbundet, ENSSEE nivå 1
-Medlem i Hokushinkan sedan 20?
-Juniorinstruktör sedan 20?
-Med i Svenska kendolandslaget sedan 20?
-Styrelsemedlem de senaste ? åren, tidigare som ledamot och sekreterare, men ordförande sedan 2014.
-Fd styrelseledamot i Svenska Kendoförbundet
-Medarrangör av Hokushinkan juniortaikai

Ryan Chul Heo 2 dan
Assisterande instruktör för tisdagarnas juniorpass. 
-Medlem i Hokushinkan sedan ??
-Instruktör sedan ??

Alexander Nordstrand 1 dan
Assisterande instruktör för söndagarnas juniorpass. 
-Medlem i Hokushinkan sedan ??
-Instruktör sedan ??
-Styrelsemedlem


Comments