4 Kyu

Tid: Minst 6 månader efter första träningstillfället.

Graderingsämne

  1. Men, Kote, Do, Kote-Men
  2. Kirikaeshi
  3. Kihon Waza Ichi (Men, Kote, Do, Tsuki)
  4. Kihon Waza Ni (Kote – Men)
  5. Kihon Waza San (Harai – Men)

Bedömning

Etikett (Reigi)

Kiai

Avstånd (Ma ai)

Kroppshållning/rörelse (Shisei/Taisabaki)

Grepp (hur man håller i shinai (Nigiri Kata))

Attacksteg (Fumikomi)

Kamae Kata

Zanshin

Anmärkning

Graderande behöver ingen rustning

Graderingsämne 1 och 2 utförs med shinai mot avancerad med rustning

Graderingsämne 3-5 utförs med bokken