Kata

Kata (form) är träning utan rustning utefter fasta mönster. Här nedan visas först de nio former som utgör bokuto ni yoru kendo kihon waza keiko ho och som kort och gott är grundträning med bokuto i kataform. Detta kata-system är tämligen modernt och riktar sig främst mot tränande i början av sin kendokarriär.

Därefter de tio former, sju med Tachi (långt svärd) och tre med Kodachi (kort svärd), som utgör Nippon Kendo Kata och som exempelvis ingår i olika utsträckning i samtliga dan-graderingar inom kendo. Dessa kator bygger på samlade former från gamla japanska svärdsskolor, vilka systematiserades till att ingå i kendons katasystem år 1912.

Bokuto keiko ho

Nippon kendo kata