Graderingskrav

Regler för gradering inom Uppsala KFUM Kendo Hokushinkan

§ 1. Inledning och syfte

§ 1.1. Nedanstående regler är underordnade de regler som föreskrivits av Svenska Budo- och Kampsportsförbundet.

§ 1.2. Detta dokument är framtaget av KFUM Uppsala Kendo och tas i bruk den 1 januari 2007.

§ 1.3. Reglerna är endast tillämpbara inom KFUM Uppsala Kendo.

§ 1.4. Reglerna syftar till att klargöra graderingens omfattning för både graderande och graderingsdomare.

§ 1.5. Graderande bör informeras om detta dokuments existens innan graderingen.

§ 2. Gradernas status och domslutsförfarande

§ 2.1. Graderna 6 kyu samt 5 kyu är endast gångbara inom klubben.

§ 2.2. Graderingsdomare ska ha lägst 1 dan.

§2.3. Domarpanelen bör bestå av ojämnt antal domare. Domarpanelen bör vara enig i sin beslutsfattning. I annat fall avgörs domslutet genom röstning. Vid jämnt antal domare har den högst graderade utslagsröst.

§ 3. Graderingsmöjligheter inom klubben

§ 3.1 Klubbens medlemmar bör ges möjlighet att gradera minst två gånger per år.

§ 3.2. Gradering av kyu-grader kan ske inom klubben.

§ 3.3. Gradering av dan-grader ska ske utanför klubben.

§ 4. Det första graderingstillfället

Den graderande ges sin första grad efter vilken nivå denna uppnår. Den graderande kan därför antingen uppnå graden 6 kyu, 5 kyu eller 4 kyu vid första graderingstillfället. Graderingen kan anordnas så att det endast är möjligt att få 6 kyu, exempelvis för juniorer. En graderande som inte lyckas med Kirikaeshi kan därför få 5 kyu förutsatt att de övriga graderingsämnena är uppfyllda. Det är möjligt att gradera från 6 kyu till 4 kyu utan att passerat 5 kyu.

§ 5 Bokuto Ni Yoru Kendo Kihon-waza Keiko-ho

(Grundläggande teknik träning för Kendo med träsvärd.) Kallas nedan Kihon Waza Ichi till och med Kyu

§ 5.1. Kihon waza: Tekniker

 1. Kihon Ichi: Shikake waza: Men, Kote, Do, Tsuki.
 2. Kihon Ni: Nidan waza: Kote, Men
 3. Kihon San: Harai waza: Harai Men
 4. Kihon Yon: Hiki waza: Tsubazeriai kara no Hiki Do
 5. Kihon Go: Nuki waza: Men ni Nuki Do
 6. Kihon Roku: Suriage waza: Kote ni Suriage Men
 7. Kihon Shichi: Debana waza: Debana kote
 8. Kihon Hachi: Kaeshi waza: Men ni kaeshi Migi-Do
 9. Kihon Kyu: Uchiotoshi waza: Do ni uchiotoshi Men

§ 5.2. Kihon Waza: Syfte

 1. att hjälpa den tränande att förstå att shinai är en ersättning av ett svärd (katana).
 2. att utveckla grundläggande tekniker som är applicerbara i rustningsträning inom keiko.
 3. att utveckla den tränandes förmåga att förstå och träna Kendo Kata.
 4. att utveckla en god etikett (reiho).

§ 5.3. Kihon Waza: Generell vägledning

Motodachi är mottagaren och Kakarite är den utförande

 1. Kropps och fotrörelser måste vara synkroniserade med armrörelserna. Vid hugg ska höger fot röra sig framåt innan armarna påbörjar hugget.
 2. Hugg ska utföras med Ki ken tai ichi
 3. Både Motodachi och Kakarite måste ha förståelse för maai (rumslig distans och tidsinterval) och issoku itto no maai(ett steg ­ett hugg avstånd) och svärdets datotsu bu (träffyta).
 4. Både Motodachi och Kakarite måste ha förståelse för Zanshin (fortgående beredskap)från inledningen av varje teknik till kamae otoku (sänkande av svärdet)
 5. Vid oji waza (kontringstekniker) ska försvar och attack vara en och samma rörelse.
 6. Ayumi ashi (gå-steg) används vid till och från tachi ai (utgångsläge för attack)
 7. Okuri ashi (kendo-steg) används under teknikutförandet.

§ 6. Graderingsbeskrivningar

§ 6.1. Graderingsämne åsyftar vilka tekniker som ska genomföras.

§ 6.2. Bedömning åsyftar koncept och teknikelement som vid allvarliga brister kan ligga till grund för underkännande.

§ 6.3. Anmärkningar åsyftar särskilda förhållanden vid graderingen.

Krav för de olika graderna

Nedan är listat vad som krävs för att ta de enskilda graderna i Uppsala Kendo Hokushinkan. Informationen finns också som pdf-dokument att ladda ner.

1 kyu

2 kyu

3 kyu

4 kyu

5 kyu

6 kyu