2 Kyu

Tid: Minst 6 månader efter 3 kyu.

Graderingsämne

  1. Men, Kote, Do, Kote-Men, Kote-Do (flera tekniker efter varandra (renzoku))
  2. Kirikaeshi
  3. Jigeiko
  4. Kihon Waza Nana – Kyu (Debana, Kaeshi, Uchiotoshi)

Bedömning

Etikett (Reigi)

Kiai

Avstånd (Ma ai)

Ki-ken-tai ichi:

– Kroppshållning/rörelse (Shisei/Taisabaki)

– Kamae Kata

– Hugg (Uchi kata/Tenouchi)

– Träffa med rätt del av shinai (Datotsu-bu) på rätt träffyta (Datotsu-bui

– Attacksteg (Fumikomi)

– Zanshin

Kirikaeshi och Jigeiko:

– Förmåga till korrekt träff (Yuko Datotsu)

– Bedöm både den som utför (Kakari) och mottagaren (Motodachi)

– Aktivitet och framåtanda

Anmärkning

Graderande måste bära rustning och hakama/kendogi