1 Kyu

Tid: Minst 6 månader efter 2 kyu.

Graderingsämne

  1. Men, Kote, Do, Kote-Men, Kote-Do (flera tekniker efter varandra (renzoku))
  2. Kirikaeshi
  3. Jigeiko
  4. Nihon Kendo Kata 1-3

Bedömning

Etikett (Reigi)

Kiai

Avstånd (Ma ai)

Bougu (Bärande av rustning)

Ki-ken-tai ichi:

– Kroppshållning/rörelse (Shisei/Taisabaki)

– Kamae Kata

– Hugg (Uchi kata/Tenouchi)

– Träffa med rätt del av shinai (Datotsu-bu) på rätt träffyta (Datotsu-bui

– Attacksteg (Fumikomi)

– Zanshin

Kirikaeshi och Jigeiko:

– Förmåga till korrekt träff (Yuko Datotsu)

– Bedöm både den som utför (Kakari) och mottagaren (Motodachi)

– Aktivitet och framåtanda

Nihon Kendo Kata 1-3

– Korrekt teknik

– Korrekt hållning

– Aktivitet och framåtanda

Anmärkning

Graderande måste bära rustning och hakama/kendogi.

Från sittande i seiza vid sidan med in och uttåg. Sonkyu görs före och efter utförandet.