5 Kyu

Tid: Minst 3 månader efter första träningstillfället.

Graderingsämne

  1. Men, Kote, Do, Kote-Men
  2. Kihon Waza Ichi (Men, Kote, Do, Tsuki)
  3. Kihon Waza Ni (Kote – Men)

Bedömning

Etikett (Reigi)

Kiai

Avstånd (Ma ai)

Kroppshållning/rörelse (Shisei/Taisabaki)

Grepp (hur man håller i shinai (Nigiri Kata))

Attacksteg (Fumikomi)

Kamae Kata

Anmärkning

Graderande behöver ingen rustning

Graderingsämne 1 utförs mot avancerad med rustning. Graderingsämne 2 och 3 utförs med bokken.

Graden utfärdas av klubben och registreras därför inte av SBKF.