6 Kyu

Tid: Minst tre månader efter första träningstillfället

Ålder: Minst 7 år

Graderingsämne

  1. Kihon Waza Ichi (Men, Kote, Do, Tsuki)

Bedömning

Etikett (Reigi)

Kiai

Kroppshållning (Shisei)

Avstånd (Maai)

Anmärkning

Graderande behöver ingen rustning

Graden utfärdas av klubben och registreras därför inte av SBKF.