Kallelse till årsmöte 6 april

Lördag den 6:e april är det årsmöte. Vi möts kl 10 i Budohuset på Svartbäcksgatan 86.
Det är asageiko som vanligt på morgonen för de som är intresserade.