Inställda träningspass fram till 3/11

Med anledning av det nya beslutet från Folkhälsomyndigheten om skärpta allmänna råd i Uppsala har klubbens styrelse beslutat om att ställa in samtliga träningspass under två veckor tom 3 november. Den 3 november kommer FHM göra en ny bedömning av situationen i Uppsala och när vi får ta del av denna kommer vi besluta om vi kan återuppta träningen eller om vi kommer behöva förlänga perioden.

För mer information om beslutet från FHM, se: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-uppsala-lan/

Due to the new decision from the Public Health Agency on stricter general advice in Uppsala, the club’s board has decided to cancel all training sessions for two weeks until 3 November. On November 3, FHM will make a new assessment of the situation in Uppsala and when we get to take part in this, we will decide if we can resume training or if we will need to extend the period.

For more information about the decision from FHM, see (in swedish): https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-uppsala-lan/

Hälsningar,
Styrelsen