Inställda pass förlängs till 17 November

Tyvärr ser vi ingen annan möjlighet än att fortsätta med inställda pass i klubben efter att Folkhälsomyndigheten i fredags beslutade sig för att förlänga de lokala riktlinjerna för Uppsala, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/de-skarpta-allmanna-raden-for-uppsala-lan-forlangs/ . Vi ställer in samtliga pass fram tills 17 november och håller tummarna för att det ljusnar efter.

Unfortunately, we see no other option than to continue with canceled practices in the club after that FHM on Friday decided to extend the local guidelines for Uppsala, see https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020 / oktober / de-skarpta-allmanna-raden-for-uppsala-lan-forlangs /.

We cancel all sessions until November 17 and keep our fingers crossed that it will lighten up after that.