Inställda pass till 13/12

De lokala restriktionerna för Uppsala kommer nu pågå fram till 13/12 och därmed fortsätter vi med inställd träning fram tills dess.

The local guidelines for Uppsala have been extended to the 13/12 and we have therefore decided to continue to cancel the practice until that date.