Inställda pass gäller tillsvidare

Vi hoppas att ni alla haft en härlig jul och nyår givet omständigheterna!

Sedan den 14 december har skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd gällt i syfte att minska smittspridningen av COVID-19 och det är fortfarande högst oklart när träningen kommer kunna återupptas under säkra former. Därmed har Styrelsen bestämt att ställa in samtliga pass tillsvidare.

We hope you all had a wonderful Christmas and New Year given the circumstances and that you continue to stay safe and healthy!

Since December 14, stricter national regulations and general guidelines have been in place to reduce the spread of COVID-19, and it is still highly unclear when training will be able to resume in safe forms. Thus, the club has decided to cancel all practice until further notice.