Information om vårterminen

Terminsstart

Hokushinkan har som många andra förhoppningar om att 2021 bär med sig en positiv vändning. Om vi tillåter oss att tänka optimistiskt kommer pandemin sakta men säkert försvinna och rekommendationerna kommer snart tillåta inomhusträning i grupp. Klubben har därför försiktigt börjat planera för att återuppta träningen under våren och det ser vi fram emot mycket! Tyvärr ser vi inte att detta kommer kunna ske i tid till normal terminsstart. Vi brukar vanligtvis starta vårterminen i slutet av januari men så kommer inte ske i år. Vi kommer dock hålla er uppdaterade om läget och så snart det finns möjlighet kommer vi att starta upp träningen igen på kort varsel. 

Utomhusträning

Det finns möjlighet och idéer att starta igång kendospecifik utomhusträning eftersom vi inte kan träna inomhus just nu. Tränarna håller på diskutera detta just nu och kommer återkomma med mer information om detta separat. Om någon av er har några bra tankar kring hur det skulle kunna se ut eller gå till får ni väldigt gärna höra av er till er tränare eller skriva i medlemsgruppen på Facebook. 

Terminsavgift vt21

Eftersom vi inte har någon terminsstart i januari kommer vi inte begära in någon terminsavgift. Däremot måste vi begära in en medlemsavgift på 250 kr från er som planerar att fortsätta vara medlemmar i klubben under året. Denna avgift gäller både administrativ kostnad för oss samt vår medlemsavgift till Kendoförbundet som inkluderar vår träningsförsäkring. Vi ber att ni betalar in 250 kr senast 1 februari till: Bankgiro: 5694-8227 eller Swish: 123 667 57 48 (skriv “medlemsavgift 2021” som meddelande). När träningen återupptas kommer styrelsen besluta om resterande terminsavgift.